Skip to main content

Szabadalom

A szabadalom a technika bármely területén előállított új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmányoknak nyújt kizárólagos jogi oltalmat a jogosult számára.

 

Szabadalmaztatás – Dr. Krajnyák & Társa Szabadalmi Iroda

A szabadalom beadása, egy találmány levédése és az oltalom megszerzése egy viszonylag hosszabb és bonyolult folyamat, azonban a sikeres lajstromozása esetében egy nagyon erős jog birtokába kerül annak tulajdonosa. 

Ezt a folyamatot segítenek megkönnyíteni ügyvédeink és együttműködő szabadalmi ügyvivőink. Forduljon hozzánk bizalommal, ha bővebben tájékozódna a szabadalom bejegyzés árairól, a szabadalmaztatási eljárás menetéről! 

A szabadalom fogalma: mit jelent pontosan?

A szabadalom különböző eszközök, berendezések, termékek vagy akár eljárások levédésére alkalmas, az iparjogvédelmi jogok területi oltalmának megfelelően egy adott földrajzi területen biztosít oltalmat. 

A szabadalmi oltalom a technika bármely területén előállított új, feltalálói tevékenységen alapuló, iparilag alkalmazható találmányoknak nyújt kizárólagos jogi oltalmat a jogosult számára.

Ez is egy szigorú jogi definíció, a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény, a szabadalmi törvény rendelkezéseinek megfelelően.  

A szabadalmi törvény lényege: ügyvédi irodánk összefoglalja mi szükséges egy találmány levédéséhez

Szabadalmi ügyvédi irodánk gyakran kap olyan megkeresést, amikor valaki valamilyen üzleti modellt, ötletet, vagy szoftvert próbálna oltalom alá helyezni, szabadalmaztatni. Nem egyszer ezek kiváló ötletek, módszerek, remek programok, amik akár üzletileg is sikeresek lehetnek, de a szabadalmi törvény kizárja azt, hogy az ilyen fejlesztések szabadalmi oltalmat kapjanak, mert nem minősül szabadalmaztatható találmánynak a tudományos elmélet, matematikai módszer, esztétikai alkotás, szellemi tevékenységre, játékra, üzletvitelre vonatkozó terv, szabály vagy eljárás, vagy számítógépes program. 

Persze nagyon sok, manapság népszerű okos vagy kevésbé okos eszköznek része a szoftveres megoldás. Amennyiben valamilyen eszköz is kapcsolódik a szoftverhez, ki lehet mutatni valamilyen fizikai, technikai jellemzőt, akkor nem kizárt a szabadalmi oltalom megszerzése és a találmány levédése.

Szabadalom szerezhető a technika bármely területén, amennyiben teljesülnek a szabadalmi törvény követelményei, vagyis

 • a találmány világszintű újdonság, ami azt jelenti, hogy a világon sehol nem megismerhető a nyilvánosság számára
 • a feltalálói tevékenység azt jelenti, hogy a találmány olyan dologra vonatkozik, ami szakember számára nem nyilvánvaló, nem kézenfekvő. 
 • a találmány alkalmazható az ipar valamilyen területén, újra és újra előállítható, használható.

Nagyon fontos felhívnunk a figyelmet arra, hogy találmány levédése esetén a találmány az újdonság követelményének csak akkor fog megfelelni, ha azt a feltaláló titokban tartja. Ha esetleg a találmányi gondolatot a feltaláló elérhetővé tette azt megelőzően, hogy a szabadalmi bejelentés megtörtént volna, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal a szabadalmaztatási eljárás során ezt a közlést is újdonságrontó anyagként fogja feltárni, ami akár a szabadalmi oltalom megtagadásához is vezethet.  

Sajnos nem egyszer fordult már elő, hogy a feltaláló ismertette a találmányi gondolatot, esetleg azt publikálta és csak ezt követen gondolt arra, hogy arra akár szabadalmi oltalmat is kaphatna.  

A szabadalmaztatás menete a Dr. Krajnyák & Társa ügyvédi irodánál

A szabadalmaztatás menete a következőképpen zajlik irodánknál:

 1. Mikor valaki megkeres minket azzal, hogy feltalált valamit, azt szoktuk kérni, röviden írja le számunkra, mi a találmány tárgya, mit talált fel, mi annak az újdonsága, mitől rendkívüli a találmányi gondolata. Ha néhány egyszerű, magyarázó rajzzal is illusztrálni tudja gondolatait, az általában nagy segítség szabadalmi ügyvivőinknek. Nem szükségszerű, hogy ezek műszaki rajzok legyenek, kezdetnek bőven megfelelő akár egy egyszerű szabadkézi grafika is.
  Nagyon fontos részét képezi a szabadalmi leírásnak az a része, ahol feltárjuk azokat az előnyöket, amiket a találmány hordoz, a meglévő műszaki megoldásokhoz képest. Mitől jobb, egyszerűbb, hatékonyabb, gazdaságosabb az a megoldás, amit a találmány kínál azokhoz képest, amik már ismertek. 
 2. A feltaláló rövid leírása alapján együttműködő ügyvivőink elvégeznek egy szabadalom kutatást, majd elkezdjük összeállítani a szabadalmi leírást. 
 3. Ezt követően a feltaláló véleményezi a tervezetet, vajon jól értettük-e találmányát, azt általában kiegészíti, hozzáír, átdolgozza. Szabadalmi ügyvivőnk pedig újra megnézi és általában néhány iratváltást követően a találmány leírását olyan formába öntjük, ami megfelel a szabadalmi törvény elvárásainak és hűen tükrözi a feltaláló eredeti gondolatait is.  
 4. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala számára beadandó szabadalmi leírás legfontosabb része a szabadalmi igénypontok. Az igénypontokkal határozzuk meg a találmány levédése előtt annak oltalmi körét. 

Az igénypont megszerkesztése művészet. Olyan, mint az irodalomban a vers. Tömör, lényegre törő és minden szónak jelentősége van. 

 • Ha túl általános, akkor lehet találni olyan korábbi megoldást, amire ráolvasható és akkor a szabadalom vagy használati mintaoltalom megsemmisíthető. 
 • Ha túl konkrét, akkor lehet találni olyan műszaki megoldást, ami produkálja az oltalom alatt álló megoldás kedvező tulajdonságait, de nem olvasható rá az igénypont, más szóval megkerülhető az oltalom.

Tehát kicsit művésznek is kell lennünk, amit egyáltalán nem bánunk – a Dr. Krajnyák & Társa ügyvédi és szabadalmi iroda meg fogja találni a megfelelő egyensúlyt. 

Szabadalom oltalmi idő: a beadás utáni időtartam

A szabadalmi bejelentésnek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalhoz való benyújtása után egy viszonylag hosszabb folyamat veszi kezdetét. 

 • A szabadalmi bejelentés megtételét követő 18 hónapon belül a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elkészíti a találmányra vonatkozó kutatási jelentést. 
 • Némi extra díj ellenében lehetőség van arra is, hogy a bejelentő gyorsabban hozzájusson a kutatási jelentéshez. Ennek akkor lehet jelentősége, ha a bejelentő nemzetközi oltalomszerzésben is gondolkodik.
 • Egy kedvező kutatási jelentéssel sokkal nagyobb magabiztossággal lehet nekiindulni a nemzetközi eljárásnak, míg, ha a Hivatal kutatási jelentése újdonságrontó vagy a feltaláló tevékenységet megkérdőjelező anyagot tár fel, akkor érdemes a szabadalmi leírás átdolgozásán gondolkodni. 
 • Az oltalom megadásáig a törvényi határidők miatt több év is eltelhet, ugyanakkor a szabadalmi leírás közzétételétől a találmány már ideiglenes oltalmat élvez és a szabadalmi oltalom megadásra is mindig visszamenőleges hatállyal kerül sor. 
 • A szabadalom oltalmi idő a bejelentéstől számított legfeljebb húsz évig tartható fenn.  

Mennyibe kerül a szabadalmaztatás? Egy szabadalmi bejelentés ára

Érdemes tisztában lenni azzal is, hogy milyen költségekkel számoljon a bejelentő, mennyibe kerül a szabadalmaztatás, mitől függ a bejelentés ára, mik az aktuális díjak.

Egy találmány szabadalmi oltalom alá helyezése általában nem olcsó, de előre választ adni erre a kérdésre nem lehet, mert az olyan kérdés, mintha azt kérdeznénk mennyibe kerül egy autó. 

A feltaláló, bejelentőnek egyrészt az ügyvivői, jogi költségekkel, másrészt a hivatali díjakkal kell számolnia. 

A szabadalmi bejelentés megtételét követően a harmadik évtől az oltalom fenntartása érdekében díjat kell fizetni. A bejelentőnek a fenntartási díjak tekintetében növekvő költségekkel kell számolnia, ahogy telnek az évek, jelenleg a 4. évi fenntartási díj összege 88.000,- forint, míg a 20. évi fenntartási díj 165.000,- forint összegű költséget jelent.  2024. január 1. napjától a hivatali díjak tekintetében további, igen jelentős (de minimis) kedvezmények vehetők igénybe. A hivatali díjak egészen vállalható költségek, azonban amennyiben a feltaláló nemzetközi oltalomszerzésben is gondolkodik, a díjak meredeken tudnak emelkedni. 

Az elmúlt években az iparjogvédelmi oltalmak megszerzésére szinte mindig volt valamilyen nyitva álló pályázati lehetőség, ezért érdemes figyelni ezeket a lehetőséget. 

Kérdezze a Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda ügyvédet a rendelkezésre álló pályázati lehetőségekről!  

Mely országok területére lehet európai szabadalmat szerezni? Nemzetközi szabadalmi bejelentés

Magyarországon érvényes szabadalmat nemzeti, európai vagy a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT) keretein belül indított szabadalmi bejelentéssel lehet szerezni, amennyiben a bejelentett találmány megfelel a szabadalmi törvény előírásainak, azaz új, feltalálói tevékenységen alapul és iparilag alkalmazható.

A legtöbb bejelentő nem elégszik meg pusztán egy magyar szabadalmi bejelentéssel, hanem a találmányának oltalmát igyekszik kiterjeszteni egy nemzetközi szabadalom bejegyzésével is. Érdemes azt átgondolni, hogy a bejelentő találmányának milyen országokban lehet piaca, hol lehet azt hasznosítani. Ezen ismeretek fényében ajánlatos döntést hozni a szabadalmi bejelentés nemzetközi oltalmának kiterjesztéséről.  

Miért válasszam a Dr. Krajnyák & Társa ügyvédi és szabadalmi iroda szakértő csapatát?

A szabadalmi oltalom megszerzése rendkívüli versenyelőnyt biztosít, így nem korlátlan, csak a megjelölt országokban és legfeljebb 20 évig áll fenn. Szabadalmi joggal foglalkozó ügyvédi irodánk ennek a lehetőségnek a lehető legteljesebb kiaknázása érdekében szakszerű, személyre szabott segítséget és teljes körű képviseletet nyújt ügyfeleinek a stratégia kidolgozásától a szabadalmi okirat átvételéig.

 • A bejelentés előkészítése során mérnök-ügyvivő partnereinkkel együtt szakszerű közreműködést biztosítunk a szabadalmi leírás és az igénypontok kialakítása során. Magyarországon kívüli bejelentések esetén a szükséges dokumentumok szakmai szintű, idegen nyelvű fordítását tapasztalt szakfordítóink vállalják. A nemzetközi szabadalom bejegyzéssel kapcsolatos eljárások során szükség esetén megbízható külföldi partnereink közreműködését vesszük igénybe.
 • A szabadalom beadásán túl, kiemelkedő fontosságú irodánknak az ügyfeleink szakmai támogatása, a találmány életútjának követése. A bejelentést követően a lajstromozott szabadalom és az esetlegesen hozzá kapcsolódó know-how hasznosításával, felhasználási (licencia) szerződések elkészítésével és bitorlási perekben jogi képviselet ellátásával állnak szabadalmi ügyvédeink ügyfeleink rendelkezésére.
 • Az oltalom fenntartása érdekében évenként fenntartási díjat szükséges fizetni az érintett országok hivatalai felé. Irodánk – megbízás esetén – közreműködik az oltalom fenntartásában, az évdíjak határidőben történő megfizetésében is, továbbá szabadalmi ügyvédi képviseletet lát el a már külföldön megszerzett szabadalmi oltalom magyarországi érvénybe helyezése körében is.

Forduljon bizalommal szabadalmi ügyvédeinkhez!

Kérdése van? Keressen minket!