Skip to main content

Nemzetközi és uniós védjegy

Gyakori, hogy egy sikeres vállalkozás nem kizárólag a hazai oltalomszerzésben gondolkodik, hanem tervei között áruinak és szolgáltatásainak külföldi értékesítése is ott van.

Nemzetközi és uniós védjegy – Dr. Krajnyák & Társa ügyvédi iroda

 

Gyakori, hogy egy sikeres vállalkozás nem kizárólag a hazai oltalomszerzésben gondolkodik, hanem tervei között áruinak és szolgáltatásainak külföldi értékesítése is ott van. Ebben is támogatást tud nyújtani a Dr. Krajnyák &  Társa Ügyvédi Iroda nemzetközi vagy EU védjegy bejegyzéssel!

Ha valaki a nemzetközi védjegyoltalom megszerzése mellett dönt, megválaszthatja, hogy mely országokban kíván oltalmat szerezni, de EU védjeggyel az Európai Unió teljes területén is szerezhet oltalmat.

Ügyfeleink által rendkívül kedvelt oltalmi forma az európai uniós védjegy, amely egy bejelentési eljárás eredményeként valamennyi uniós tagországban kizárólagos jogokat biztosít a védjegyjogosultnak.

Hasonlóan egy magyarországi védjegybejelentéshez, a védjegyoltalom terjedelmét a bejelentő határozhatja meg, ehhez csak azt kell megjelölnie, hogy üzleti tevékenysége mely árukat és szolgáltatásokat érinti. Védjegy ügyvédeink segítséget nyújtanak abban, hogy védjegye árujegyzéke a lehető legtestreszabottabb legyen, hiszen a védjegyoltalom utólagos bővítésre már nincs lehetőség.

A nemzetközi védjegyoltalmi idő is 10 évre szól, de korlátlanul megújítható további 10-10 éves időszakokra, így a védjegy állandó arculati elemként alkalmazható.

Forduljon bizalommal jogi szakértőinkhez, hogy elindítsuk ezt a folyamatot!

Európai uniós védjegy oltalom megszerzése

Az Európai Unió az a piac, ahol bármelyik magyar vállalkozás szabadon megjelenhet. Ez a piac nagyságrendekkel nagyobb, mint a magyarországi, összehasonlíthatatlanul több lehetőséggel, potenciális vásárlóval és természetesen sokkal több versenytárssal is rendelkezik. Azoknak a vállalkozásoknak, akik termékeikkel vagy szolgáltatásaikkal átlépik az országhatárt érdemes abban is gondolkodniuk, hogy a védjegyeik oltalmát más európai országokra is kiterjesszék. 

Ennek több útja is van. Fontos azt eldönteni, hogy mely országokban lehet piaca a termékeinknek, a vállalkozás által nyújtott szolgáltatásoknak. Amennyiben ezek európai uniós tagállamok, akkor célszerű európai uniós védjegy megszerzésében gondolkodni. 

Hol érvényes az európai uniós védjegy?

Az európai uniós védjegy nem pusztán egy ország területén érvényes, hanem az EU egészében, valamennyi tagállamban biztosítja a védjegyoltalmat.  Mivel Magyarország az Európai Unió egyik tagállama, ezért az európai uniós védjegy Magyarországon is érvényes. 

Adott esetben egy európai uniós védjegy kiválthatja a magyar bejelentést is, de az sem szokatlan, hogy egy-egy vállalkozás a meglévő magyar védjegye mellett lajstromoztat egy európai uniós védjegyet is.

Uniós védjegy oltalmi idő

Hasonlóan a magyar védjegyhez az európai uniós védjegy oltalma is a bejelentés napjától 10 évig áll fenn és az oltalom a lejáratkor 10 évente újra és újra meghosszabbítható. 

Amennyiben az Európai Unióhoz újabb tagállam csatlakozna, akkor a csatlakozást követően az európai uniós védjegy oltalma erre a leendő tagállamra is terjed majd. Ez persze fordítva is igaz. Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való távozásával megszűnt az európai uniós védjegy oltalma az Egyesült Királyságban; a Brexit egyik nem látott következménye volt, hogy az iparjogvédelmi szabályozást is át kellett gondolni, a briteknek meg kellett oldani ennek a helyzetnek a kezelését is.

EU védjegybejelentés jogszabályai: mik lehetnek a kizáró okok a törvény szerint?

Egy EU védjegy bejelentése egy nagy piacon biztosít oltalmat, azonban tudnunk kell azt, hogy amennyiben valamilyen kizáró ok merül fel az EU védjegy bejegyzése kapcsán, akár csak egyetlen tagállam esetében is, akkor az a bejelentés elutasításra adhat okot. Tehát egy európai uniós védjegy megszerzése sokkal nagyobb kockázattal jár, mert a magyarországi védjegybejelentő európai uniós védjegybejelentését akár egy korábbi, hasonló másik európai uniós ország védjegy alapján is el lehet utasítani.

  • Az esetleges kizáró ok abban az esetben is fennáll, ha egyébként a termékek soha nem találkoznak az adott piacon. Egy magyarországi bejelentő fő terméke az ásványvizek voltak, az európai uniós védjegybejelentésének árujegyzékében azonban a gyümölcslevek, szörpök is szerepeltek. A bejelentési eljárás során a bejelentésével szemben egy skandináv cég szólalt fel, amelyik egy részben hasonló korábbi védjeggyel az északi országokban gyümölcsleveket forgalmazott. A két megjelölés összetéveszthetősége kérdéses volt, de annyira elkülönült a két vállalkozás piaca, hogy a hosszas jogvita helyett a felek a megállapodást választották. Nem ritka, hogy két hasonló védjegy esetében el lehet kerülni a jogvitát és a felek meg tudnak állapodni, elhatárolják egymás tevékenységét, mert a védjegyek jól elkülöníthetőek akár az árujegyzékbe foglalt áruk, akár a termékek földrajzi értékesítési helye miatt. 
  • Nem jelent tragédiát, ha egy EU védjegybejelentéssel szemben felszólalás érkezik. Az esetek jó részében sikerül a bejelentést a lajstromozásig elvinni, akár egy a felszólalóval kötött koegzisztencia megállapodással, akár az árujegyzék szűkítésével, akár az eljáró hivatal előtti érveléssel. 
  • Amennyiben ez mégsem sikerül és az európai uniós védjegy bejegyzése elutasításra kerül egy korábbi már országbeli, nemzeti védjegy miatt, akkor is van lehetőség, hogy az uniós védjegy oltalmát a bejelentő különböző országokra átalakítsa (ez az ú.n. konverzió intézménye). Sajnos ez egy meglehetősen költséges és elhúzódó eljárás tud lenni, de végül így is biztosítható a védjegyoltalom. 

EU védjegy vagy nemzetközi védjegy bejelentés?

Ügyvédi irodánk EU és nemzetközi védjegy bejegyzésben egyaránt tud segíteni.

EU védjegy bejegyzés a Dr. Krajnyák & Társa ügyvédi iroda szakértő csapatával

Az EU védjegy bejelentést az Európai Unió hivatalos nyelveinek egyikén, így akár magyarul is be lehet nyújtani. Azonban a bejegyzés során az EUIPO egyik hivatalos nyelvét is meg kell jelölni arra az esetre, ha később bármilyen felszólalási vagy egyéb eljárásra kerülne sor a védjegy kapcsán. Az EUIPO hivatalos nyelvei az angol, francia, német, olasz és spanyol nyelvek. Az ABK LAW ügyvédi iroda munkanyelve az angol, ezért az európai uniós védjegybejelentések benyújtására az esetek túlnyomó többségében magyar és angol nyelven kerül sor. 

Nemzetközi védjegy bejegyzés a Dr. Krajnyák & Társa ügyvédi iroda szakértő csapatával

Amennyiben a bejelentő az Európai Unión kívül is védjegyoltalmat keres, akkor ennek legjobb módja a nemzetközi védjegybejelentés megtétele.

Nemzetközi védjegybejelentést az ENSZ szakosított iparjogvédelmi szervezete előtt, vagyis a World Intellectual Property Organization (WIPO) előtt lehet megtenni. Ennek előfeltétele, hogy a bejelentő már rendelkezzen valamilyen védjeggyel vagy legalább védjegybejelentéssel. Ez lehet egy magyar védjegy, de lehet egy európai uniós védjegy is. Az ABK LAW ügyvédi iroda akkor is szokta a nemzetközi védjegybejelentés megtételét javasolni ügyfeleinek, amikor az Európai Unió csak néhány tagállamában fontos a védjegyoltalom megszerzése és egy európai uniós védjegy megszerzésével kapcsolatban valamilyen akadály merülhet fel, esetleg az ügyfél szükségét látja valamilyen más Európai Unión kívüli védjegyoltalom megszerzését.

Forduljon bizalommal nemzetközi védjegy ügyvédeinkhez!

Kérdése van? Keressen minket!